• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
      • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
       • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
        • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
        • Najnovšie

         Novinky

          • [04.03.2024] Recyklácia v našej škole

          • 4. 3. 2024
          • Popísaný papier, otvorená konzerva, prázdna PET fľaša alebo miska od šalátu. Niekto by si povedal, že je to obyčajný odpad, ktorý patrí do smetí. Naši žiaci sa rozhodli týmto použitým, na oko nie veľmi pekným veciam, vdýchnuť nový život. Kreativite sa medze nekladú a ak ju spojíme so šikovnými rukami našich žiakov, vzniknú z toho nádherné a originálne výrobky. Výsledkom ich snaženia sú rôzne veľkonočné košíčky, pokladničky, zvieratká, kŕmidlá pre vtáčiky a kvetináče s jarnými kvietkami. Potešte prírodu a skúste si aj Vy skrášliť svoje príbytky výnimočným spôsobom. Inšpirovať sa môžete v našom fotoalbume. 😊

          • [04.03.2024] Recyklácia v našej škole: Čítať viac
          • [23.02.2024] Týždeň priateľstva

          • 4. 3. 2024
          • Už druhý rok sme zorganizovali týždeň priateľstva, ktorý slúži na upevnenie a rozvíjanie vzťahov medzi žiakmi aj pedagógmi. Triedy sa počas celého týždňa spájali na ranných kruhoch, na spoločných hrách, prechádzkach a výtvarných činnostiach. Navštívili sme aj knižnicu, kde si žiaci v spoločnom kruhu vypočuli rozprávkový príbeh a vypožičali si rôzne knihy podľa vlastného výberu. Počas týždňa žiaci pracovali aj na spoločnom obraze priateľstva, ktorý nám bude pripomínať jednotu a spolupatričnosť medzi spolužiakmi aj pedagógmi. Nezabúdajme ani všedné dni na posolstvo tohto týždňa: S priateľom po boku nie je žiadna cesta príliš dlhá.“ – Japonské príslovie

          • [23.02.2024] Týždeň priateľstva: Čítať viac
          • [19.02.2024] Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chovánim (školenie)

          • 20. 2. 2024
          • V dňoch 15.2.2024 a 16.2.2024 sa pedagogickí zamestnanci ŠZŠ sv. Anny a ZŠ pre žiakov s autizmom sv. Anny v Starej Ľubovni zúčastnili školenia pod názvom Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chovánim, ktoré zastrešoval NAUTIS: Národní ústav pro autismus, z. ú. Školiteľmi kurzu boli PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. a Bc. Kateřina Balická, Dis. Školenie bolo primárne zamerané na opatrenia a postupy, ktoré môžu pedagógovia uplatniť v súvislosti s problémovým správaním u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počas kurzu pedagógovia pracovali v skupinách a osvojili si základy fyzických úchopov, ktoré môžu využiť v praxi pri zvládaní prejavov problémového správania žiakov. Účastníkom boli navrhnuté krízové scenáre pre konkrétne správania žiakov tak, aby bolo jasné, ako nabudúce postupovať pri ich zvládaní v reálnom čase a priestore v škole. Všetky tieto poznatky a praktické

          • [19.02.2024] Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chovánim (školenie): Čítať viac
          • [14.02.2024] Srdce na dlani

          • 15. 2. 2024
          • Dnešný deň bol výnimočný spojením dvoch sviatkov- Popolcová streda a Valentín. Napriek tomu, že každý z nich má iný význam, niečo ich spája - LÁSKA. Popolcová streda má pre veriacich veľký význam. Okrem skutočnosti, že začína pôstna príprava na Veľkú noc, vyzdvihuje dôležitosť pokánia a prehĺbenia viery i lásky k blížnym. Deň sme preto začali rannou sv. omšou v kostole sv. Petra a Pavla. Pripomienkou ľudskej konečnosti a cieľa vlastného života sme prijali na čelo znak kríža z popola. Keďže láska k blížnemu je tou najlepšou prevenciou voči násiliu, túto myšlienku sme pretavili aj k oslave Valentína. Na znak lásky k blížnemu si naši žiaci medzi sebou vymenili vlastnoručne vyrobené pozdravy. Darovali tak pomyselne svoje srdce na dlani.

          • [14.02.2024] Srdce na dlani: Čítať viac
         • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
         • Albert Einstein
         • Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
         • Ž 127,1
         • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
         • Carl Rogers
           • Willkommen auf unserer Schulwebseite

           • Liebe Freunde,
            auch das Jahr 2018 brachte viele, an Arbeit, Aktivitäten und Unterhaltung reiche Tage mit, die ein Lächeln auf die Gesichter unserer Schüler hervorzauberte. Ständige Zusammenarbeit zwischen der St. Anna Sondergrundschule und dem St. Anna Haus – Einrichtung der Sozialdienste brachte sowie kleinere, als auch größere Erfolge in der Sozialisation der Schüler in die Gesellschaft. 

            In diesem Jahr war außergewöhnlich, dass wir zum ersten Mal ein Einführungsseminar zur Arbeit mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) veranstalteten. Siebenundfünfzig Eltern, Lehrer und Fachkräfte aus den pädagogisch-psychologischen Beratungsstellen und Sozialeinrichtungen nahmen daran teil. Außer den Vortragenden aus der St. Anna Sondergrundschule luden wir zum Seminar auch eine erfahrene Sonderpädagogin aus der Verbundenen Schule Prešov ein. Wir gelangen zur Idee das erwähnte Seminar zu organisieren ganz allmählich. Auf Grund der individuellen Konsultationen mit vielen Eltern, Lehrern und Erziehungsberatern verschiedener Schulen fühlten wir das Interesse und den Bedarf heraus, eine aufklärerische Bildung für einen breiteren Personenkreis vorzubereiten. 

            Unsere Absicht war das allgemeine Bewusstsein für Autismus und für Arbeit mit autistischen Kindern zu erweitern. Das konkrete und positive Feedback der Veranstaltungsteilnehmer bestätigte die Richtigkeit unserer Entscheidung. Gleichzeitig ermutigte es uns, in der Zukunft weitere ähnliche Seminare oder Workshops zu diesem Thema anzubieten, die helfen könnten, mentale Hindernisse in der Einstellung zu den Schülern mit ASS abzubauen. Aus vielen Erfolgen unserer Schüler möchten besonders ein bedeutendes und untraditionelles Ereignis erwähnen – die Krönung unseres Schülers Adam zum König der Lublauer Burg. Ja, ihr lest richtig... unser Schüler wurde zum König der wunderschönen Lublauer Burg. Alles begann mit der Ausschreibung des Wettbewerbs „Die alte Burg, die auf dem Hügel steht...“. Die Schüler und Lehrer der St. Anna Sondergrundschule faullenzten nicht, sondern sie fügten sich mit Enthusiasmus ein. Während des Werk- und Kunstunterrichts schufen sie ein Modell von Kronjuwelen. An dieser Arbeit hatte Adam den größten Anteil. In Zusammenarbeit mit den Lehrern modellierte er drei Symbole der königlichen Macht – die Krone, das Zepter und den königlichen Apfel mit dem intergrund der Lublauer Burg. Sein Werk wurde von den Preisrichter mit einem Sonderpreis bewertet – „Krönung des Königs“. Nach ein paar Monaten bereiteten die Mitarbeiter des Lublauer Museums spielerische Aktivitäten für die Schüler vor, die mit der feierlichen Krönung des neuen Königs gipfelten. 

            Habt ihr je gehört oder gelesen, dass eine Schule ihren König hätte? Wir glauben, dass wir weiter Gottes Hilfe in unserer Arbeit durch den Heiligen Geist erleben werden, so wie wir sie bisher gespürt haben, denn „wenn nicht der Herr das Haus baut, mühen sich umsonst, die daran bauen. Wenn nicht der Herr die Stadt behütet, wacht umsonst, der sie behütet“ (Psalm 127, 1). Darum bitten wir auch, dass was wir bauen streben, nach Gottes Willen gebaut wird.

            Slava Isusu Christu!

         • Napíšte nám

          Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
          komunikujem so serverom, počkajte, prosím
         • Mapa