• [21.02.2020] Fašiangový karneval

    • Po dlhom očakávaní sa žiaci a pedagogickí zamestnanci Špeciálnej základnej školy sv. Anny, v piatok 21.02.2020, dočkali vytúženého karnevalu. Žiaci prišli do školy v maskách, a tak sa už od rána mohla začať karnevalová oslava. V úvode sa všetky masky predstavili a odfotili. Žiaci si spoločne zasúťažili, zaspievali a zatancovali. Karneval je hlavne o zábave, ktorá v Špeciálnej základnej škole sv. Anny nechýbala. Smiech, tanec, hudba, pohostenie a dobrá nálada spravili tento deň nezabudnuteľným. V závere všetci žiaci dostali diplom, ako odmenu za krásnu masku a veselo tak ukončili obdobie fašiangov.

     Autor príspevku: Mgr. Dária Kosturková

    • [18.12.2019] Vianočná akadémia

    • Predvianočný čas očakávania narodenia Ježiša sme si už tradičné mohli spestriť Vianočným predstavením, ktoré si pre rodičov pripravili žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny pod vedením pedagógov. Avšak každé predstavenie bolo výnimočné a jedinečné.
     V spolupráci s Domom sv. Anny sa v úvode predstavili žiaci ako pekári vo vianočnej pekárni. Napiekli chutné perníky a ukázali tradičný predvianočný čas doma. Potom nasledovalo vystúpenie žiakov v rozprávke o Myške hrdopýške. Každý žiak predstavil jedno zvieratko, ktoré si chcelo vziať myšku za ženu. Myška sa dlho rozhodovala, no nakoniec prišiel pôvabný kocúr, ktorý na myšku pekne zavolal a tá si ho vzala za muža. Všetci spolu tancovali a radovali sa. Nezabudlo sa samozrejme na vianočné vinše a básne v podaní žiakov. V závere sa celá sála  spolu so žiakmi roztancovala na pieseň zima, zima. Ako inač mohli žiaci a učitelia ukončiť vystúpenie, ako vianočnou piesňou doprevádzanou klávesmi a husľami. Rozsvietením lampášikov sa tak vnieslo svetlo a úsmev na tvári každého rodiča.

     Autor: Mgr. Miroslava Demčáková
     Foto: Mgr. Mária Rusiňáková

    • [11.12.2019] Divadlo Portál - Vianočná rozprávka

    •                  Nezabudnuteľný deň pre žiakov Špeciálnej základnej školy sv. Anny a mladých z Domu sv. Anny, bola streda 11. decembra 2019. V tomto predvianočnom čase k nám po roku opäť zavítalo Divadlo Portál s „Vianočnou rozprávkou“.  Hlavnými hrdinami boli psíček a mačička, ktorí sa pripravovali na vianočné sviatky. Svojou usilovnosťou, láskavosťou a odhodlaním napraviť svoje skutky, ktorými sa počas roka psíček previnil, presvedčil čerta, aby ho vymazal zo svojho zoznamu neposlušníkov. Šťastie, radosť a spev kolied ukončili krásnu rozprávku.
                 Poučný príbeh nás neraz rozosmial, ale aj pripomenul, že sa nemáme snažiť konať dobro len pred vianočnými sviatkami, ale celý rok.

     Autor/ka príspevku: Mgr. Lucia Halčišáková
     Autor/ka fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková

    • [10.12.2019] VIANOČNÁ BURZA

    • V tento predvianočný čas, dňa 10.12.2019, pedagógovia Špeciálnej základnej školy sv. Anny, ponúkali vianočné dekorácie v stánku na Vianočných trhoch v Starej Ľubovni. Aj keď bolo chladno a zrána aj pršalo, okoloidúci sa pri stánku zastavovali. Obdivovali vianočné dekorácie, ktoré vyrábali žiaci i učitelia, už od októbra. Za dobrovoľný príspevok si mohol každý zakúpiť vianočnú ozdobu, ktorou vnesie kúsok lásky do svojho domova a radosť do srdiečok našich žiakov. Kúpou ktoréhokoľvek výrobku podporili ľudia Špeciálnu základnú školu sv. Anny. Vyzbierané peniaze sa použijú na kúpu rôznych pomôcok a materiálu, ktorý bude potrebný pre prácu so žiakmi.

     Autor príspevku: Mgr. Silvia Dziaková
     Autor footgrafií: Mgr. Silvia Dziaková

    • [06.12.2019] Príchod sv. Mikuláša

    • Piatok 6.12.2019 bol pre žiakov Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni jeden z najkrajších dní. V tento deň navštívil žiakov a zamestnancov sv. Mikuláš. Žiaci sa jeho príchodu veľmi potešili. Privítali ho piesňami, básničkami, tancom, ale aj úsmevom na tvári. Za odmenu ich sv. Mikuláš obdaroval svojimi darmi, ktoré mal pripravené vo veľkom vreci. Po rozdaní darčekov sa sv. Mikuláš so žiakmi rozlúčil a prisľúbil svoj príchod aj o rok.

     Autor príspevku: Mgr. Lukáš Maček
     Autor fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková

    • [22.11.2019] Seminár PINF HRY

    • V piatok, 22.novembra 2019, sa konal v priestoroch Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni seminár s názvom PINF HRY – didaktická pomôcka pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Čestným hosťom bol samotný tvorca týchto hier Ondrej Vrábel, ktorý priblížil myšlienku vzniku tejto didaktickej pomôcky a ukázal, čo  táto aplikácia obsahuje.

     Na seminári sa zúčastnilo približne 25 pedagogických zamestnancov z Prešovského kraja, ktorí mali možnosť nainštalovať si skúšobnú verziu a sami si vyskúšať jednotlivé hry. V druhej polovici programu dostali priestor žiaci školy, ktorí za pomoci asistenta pracovali s PINF HRAMI priamo pred účastníkmi seminára. Učitelia prostredníctvom činnosti jednotlivých žiakov priblížili, akými spôsobmi tieto hry využívajú v edukačnom procese.

     Zúčastneným aj žiakom sa takáto forma seminára páčila. Na záver sa žiaci a pedagógovia rozlúčili s vzácnym hosťom, ktorý vyslovil úprimné želanie, aby spolupráca s našou školou pokračovala aj v budúcnosti.

      

     Autor: Mgr. Anežka Michnová

     Autor fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková

    • [07.11.2019] Seminár Pinf Hry - didaktická pomôcka pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

    • Špeciálna základná škola sv. Anny v spolupráci s autorom Pinf Hier Ondrejom Vráblom Vás srdečne pozývajú na seminár s názvom "Pinf Hry ako didaktická pomôcka pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami". 
     Seminár je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

     Prosíme Vás, ak prejavíte záujem Vy alebo niekto z vašej školy, nech sa na seminár prihlási prostredníctvom vyplnenia nasledujúceho formulára: https://forms.gle/xdnvChxTfZ77qs2w8

     ÚČASŤ NA SEMINÁRI JE BEZPLATNÁ !

     22.11.2019 (Piatok) Program_seminara_Pinf_Hry.pdf

    • [25.10.2019] Púť do Michaloviec

    • „ Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ (Mt 11: 28 -30)

     Aj týmto veršom by sme mohli charakterizovať spoločnú púť žiakov Špeciálnej základnej školy sv. Anny, klientov  Domu sv. Anny a všetkých zamestnancov do Chrámu zoslania Ducha svätého v Michalovciach. Putovali sme k relikviám blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Duchovným vodcom púte bol otec Ondrej Pacák, ktorý cestu autobusom spestril modlitbou posvätného ruženca. V Michalovciach nás sprevádzal otec Jozef Paraska, ktorý nám odslúžil liturgiu spolu s pobožnosťou pre chorých na príhovor blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, ktorého sme si všetci uctili cez jeho relikvie.

     Autor príspevku: Mgr. Lukáš Maček

     Autor fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková

    • [22.10.2019] Október mesiac úcty k starším

    • Prišla jeseň a jej symbolika je tradične spojená so seniormi. Október, ako mesiac úcty k starším si podľa OSN pripomíname takmer 3. desaťročia. Zámerom je poukázať na postavenie starších ľudí v spoločnosti, zamerať sa na problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Častokrát sa na toto všetko zabudne. Deti z našej školy sa rozhodli 22.10.2019 spríjemniť deň seniorom z Domova pre seniorov v Starej Ľubovni kultúrnym programom a vlastnoručne vyrobenou kytičkou. Kultúrny program pozostával z tančekov a básničiek, ktorými sa naše deti rozhodli rozjasniť jeseň života obyvateľom Domova pre seniorov.

     Autor príspevku: Mgr. Lukáš Maček

     Autor fotografií: Mgr. Lukáš Maček

    • [16.10.2019] Svetový deň výživy

    • Pri príležitosti svetového dňa výživy sa dňa 16.10.2019, v Špeciálnej základnej škole sv. Anny uskutočnilo projektové vyučovanie. Pani učiteľka žiakom sprostredkovala informácie o zdravej výžive. Žiaci najprv pomenovali ovocie i zeleninu, ktorú vyberali z vrecka. Následne spoločne vytvorili plagát, kde roztriedili potraviny pre zdravý a nezdravý spôsob výživy. V priebehu dňa si žiaci pozreli rozprávku „Bol raz jeden život- trávenie“. Potom učitelia žiakov rozdelili do troch skupín, tí sa postupne striedali pri jednotlivých aktivitách. Na koberci si žiaci posadali do kruhu, kde ich učiteľ usmerňoval pri práci s interaktívnou knihou a čítacím perom. Ďalšia skupinka žiakov vyrábala tekvičky. Tretia skupina žiakov pracovala s kinetickým pieskom. Nakoniec si spoločne pripravili banánové smoothie, ktoré všetkým veľmi chutilo. Zámerom projektového vyučovania bolo  vhodnými metódami a formami pôsobiť na žiakov s cieľom dodržiavania zásad správnej výživy.

     Autor príspevku Mgr. Silvia Dziaková

     Autor fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková

    • [05.10.2019] Slávnosť prijatia sviatosti zmierenia, pokánia a myropomazania

    •  „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo,“ povedal Kristus. Na naplnenie týchto slov sa v chráme MUP v Starej Ľubovni uskutočnila slávnosť sviatosti zmierenia a pokánia. Túto sviatosť prijalo spolu sedem žiakov ŠZŠ sv. Anny a dvaja klienti Domu sv. Anny. Súčasťou tejto slávnosti bola aj sviatosť myropomazania, ktorú vysluhoval prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Svojím slovom povzbudil v homílii všetkých zúčastnených tejto slávnosti a ako vďaku mu žiaci podarovali vlastnoručne vytvorený obraz anjela. Sv. liturgiu doprevádzal spevácky zbor Domu sv. Anny. Pravidelným nácvikom a návštevou chrámu sme žiakov a klientov pripravovali na túto slávnosť. Vďaka spolupráci s otcami redemptoristami a zamestnancami ŠZŠ sv. Anny a Domu sv. Anny sme tento sviatočný deň prežili s úsmevom na perách. Našim žiakom, klientom a ich rodinám vyprosujeme celoživotnú vernosť Pánu Ježišovi.

    • [27.09.2019] Športový deň s BeActive

    • V týždni od 23. septembra do 30. septembra sa uskutočnil piaty ročník Európskeho týždňa športu. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Do tohto ročníka sa aktívne zapojila aj naša škola, keďže sme si vedomí dôležitosti pohybu. Ráno sme začali hudobnou rozcvičkou s „Fíha trala“. Následne sme sa rozdelili do skupín a začali sme súťažiť v rôznych disciplínach: kolky, hod na terč, štafeta, štafeta spojená s prenosom loptičky, skok na trampolíne, bicyklovanie, streľba s loptou na bránu. Víťazmi boli všetci, pretože aj napriek svojim handicapom dokázali zvládnuť s pomocou všetky úlohy a cvičenia.

    • [25.09.2019] Deň mlieka na školách

    • Pri príležitosti svetového dňa mlieka, sa aj v Špeciálnej Základnej škole sv. Anny, dňa 25.09.2019 uskutočnilo projektové vyučovanie. Pani učiteľka v kostýme kravičky žiakom sprostredkovala informácie o mliečnych výrobkoch. Neskôr si spoločne so žiakmi, pomocou vizualizácie receptu, pripravili waflové cesto. Pedagógovia a asistenti spoločne so žiakmi upiekli wafle. Žiaci si ich ponatierali malinovým džemom, dozdobili šľahačkou i ovocím. V tento deň žiaci robili aj rôzne aktivity. Vystrihovali, lepili, vyfarbovali obrázky. Poskladali si 3D model kravičky. V priebehu prestávky si žiaci mohli pozrieť video o spracovávaní mliečnych výrobkov a dozvedieť sa tak nové informácie. Nakoniec sme mali veľkú spoločnú aktivitu a žiaci vyrobili kravičku zo separovaného odpadu.

    • [23.09.2019] Národný pochod za život 2019

    • V štvrtú septembrovú nedeľu sa v Bratislave uskutočnil Národný pochod za život 2019. Uvedomujúc si hodnotu každého života, od počatia až po prirodzenú smrť, sme sa rozhodli podporiť tento pochod duchovne, ale aj výtvarne. Duchovná podpora spočívala v spoločnej modlitbe deviatnika. V rámci projektového vyučovania sme vytvorili niekoľko výkresov a plagátov, ktoré sme následne umiestnili do jednotlivých tried, ale aj v spoločných priestoroch Domu sv. Anny. Touto formou sme prezentovali jedno z hesiel pochodu:

     „Sme hlasom najmenších z nás.“

    • [20.09.2019] Pečenie štrúdle

    • Mať každý týždeň v škole zdravé ovocie, nie je len tak samozrejmé. Preto práve v dnešný deň sme sa rozhodli vďaka projektu „Čerstvé hlavičky“ využiť darované hrušky na prípravu čerstvej štrúdle. Na príprave sa podieľali všetci žiaci za pomoci učiteľov a asistentov učiteľov. Pripravili sme si potrené pomôcky na strúhanie a pečenie. Vyskúšali sme si tiež nácvik nakupovania potrebných surovín v nákupnom centre s využitím vizualizácie nákupu.  Po upečení štrúdle sme si na nej spoločne pochutnali a zaspievali.

    • [03.09.2019] Správa z výhry v projekte „ Čerstvé hlavičky“

    • Po minuloročnom úsilí, sa nám v utorok (03.09.2019) dostalo veľké zadosťučinenie. Ráno, po príchode žiakov do školy, nás vítal zástupca spoločnosti Kaufland. V prítomnosti nás všetkých, nám odovzdal debničku plnú jabĺk s brožúrkami pre žiakov. Škola bola zapojená do projektu „Čerstvé hlavičky“ od spoločnosti Kaufland v Starej Ľubovni. Podmienkou súťaže bolo evidovanie registračných bločkov z nákupu, na ich internetovú stránku. Výhrou je ovocie a zelenina pre žiakov našej školy, na celý školský rok zadarmo. K tejto výhre prispeli zamestnanci školy, žiaci, rodinný príslušníci a priatelia školy, za čo im ďakujeme.
     Žiaci mali z ovocia veľkú radosť a hneď sa pustili do ochutnávky. Už teraz sa tešíme, aké ovocie nás bude čakať na ďalší týždeň a aj počas celého školského roka.

    • [02.09.2019] Otvorenie školského roka

    • Do nového školského roka 2019/2020 vstúpili žiaci, rodičia a zamestnanci ŠZŠ sv. Anny sv. liturgiou v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Otváraciu sv. liturgiu slávil a svojím slovom povzbudil protosynkel Mons. doc. ThDr. Ľubomír PETRÍK, PhD., spolu so správcom farnosti MUP o. Ondrejom Pacákom a správcom farnosti Bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča o. Jozefom Popíkom. Sme radi, že aj s týmito kňazmi môže naša škola a Dom sv. Anny úzko spolupracovať. Sv. liturgiu doprevádzal spevácky zbor  Domu sv. Anny. Po skončení sv. liturgie sa žiakom a rodičom prihovoril riaditeľ ŠZŠ sv. Anny Mgr. Ján Rusiňák, ktorý informoval o rozdelení žiakov a učiteľov do jednotlivých tried, o aktuálnych zmenách a povzbudil všetkých k úspešnému štartu do nového školského roka.

    • [28.06.2019] Ukončenie školského roka 2018/2019

    • Leto zvoní a oznamuje koniec všetkému školskému a pracovnému zhonu. Aj my na záver školského roka 2018/2019, sme v piatok 28.06.2019, všetci slávnostne oblečení prišli do školy, kde sme začali deň sv. liturgiou. Po skončení sv. liturgie sme sa rozišli do svojich tried. V každej triede rozdal triedny učiteľ s asistentom učiteľa vysvedčenia a pochvaly, každému žiakovi zvlášť, za plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov, odvahu prekonávať dennodenné prekážky, chuť do učenia a vytrvalosť pri práci. Učitelia a asistenti boli taktiež obdarovaní od žiakov kvetmi a sladkou pozornosťou za ich prácu, snahu a aktivitu počas celého školského roka. A tak začína čas prázdnin, dovoleniek a oddychu, nie je dôvod na paniku a smútok, pretože zvoní na začiatok leta.

    • [24.06.2019] Správa z prvej cesty vláčikom a MHD

    • Pedagógovia Špeciálnej základnej školy sv. Anny, v rámci Vecného učenia, dňa 24.06.2019 zorganizovali pre žiakov cestu vláčikom a MHD. Boli vytvorené dve skupiny. Jedna skupina išla so žiakmi vlakom do Podolínca, druhá skupina cestovala s MHD po meste Stará Ľubovňa.

     V čase 09.30 hod. sa prvá skupina presunula na vlakovú stanicu, kde sa žiaci oboznámili s kúpou cestovných lístkov. Následne sme nastúpili na vlak s pravidelným odchodom 10.03 hod. do Popradu. V meste Podolínec sme vystúpili. Pešo sme sa presunuli na námestie, kde sme si pochutnali na výbornej zmrzline. Všímali sme si okolie mesta Podolínec. Neskôr sme sa opäť presunuli na vlakovú stanicu a šťastne sa vrátili do Starej Ľubovne, i do Špeciálnej základnej školy sv. Anny.

     V čase 10.00 hod. sa druhá skupina presunula na autobusovú zastávku, kde si u šoféra zakúpili cestovný lístok a s MHD sa odviezli na námestie. Odtiaľ sa vybrali k stánku so zmrzlinou. Po výbornej zmrzline sa prešli okolo fontány a oddýchli si v mestskom parku. Naspäť sa vrátili pešo.

     Všetci boli šťastní a nadšení, že prvá cesta vláčikom i MHD sa vydarila.   

    • [12.06.2019] Národný týždeň charity – NÁŠ DEŇ

    • 12. jún 2019 patril nám – žiakom, klientom, rodičom, zamestnancom ŠZŠ sv. Anny aj ZSS – Dom sv. Anny. V tomto týždni charity sme spojili sily a pripravili aktivity, ktoré mali naši žiaci aj klienti ZSS – Domu sv. Anny s pomocou rodičov zvládnuť. Pri týchto aktivitách si mohli vyskúšať napr. karaoke (spev obľúbenej piesne do mikrofónu),  skladať puzzle, chytať magnetické rybky, zrážať kolky, vytvoriť si vlastný fotorámček a mnoho iného. Splnením každej úlohy dostali súťažiaci lístoček s písmenkom, aby si mohli poskladať tajné heslo a tak získať sladkú odmenu. Po splnených úlohách sme si spoločne zatancovali na diskotéke. Príjemne unavení a vytancovaní sme si posadali k stolom a pochutnávali na grilovaných klobáskach aj kotlíkovom guláši. Tento krásny slnečný deň nám spríjemňoval svojou prítomnosťou o. Paraska a o. Kormanik. Príjemným prekvapením bola návšteva Borisa Kollára, ktorý prijal pozvanie Soni Gaborčákovej.

     Tento „Náš deň“ bol plný smiechu, hudby, tanca, súťaživosti a hlavne radosti, že sme mohli byť všetci spolu.