• [06.09.2021] Obrovská výzva Špeciálnej základnej školy sv. Anny

    • Špeciálna základná škola sv. Anny stojí pred obrovskou výzvou, ktorou je výstavba školy. Napriek krátkemu fungovaniu, sme si v okrese urobili dobré meno medzi rodičmi, ale aj širokou verejnosťou a stále viac sa dostávame do povedomia ľudí. Počet žiakov neustále vzrastá, avšak nakoľko sídlime v prenajatých priestoroch, naše  možnosti sú obmedzené. Táto situácia nás núti k fungovaniu v dvojzmennej prevádzke, čo chceme v budúcnosti zmeniť. Vedenie školy svojou usilovnosťou získalo financie na zakúpenie pozemku a tak sme opäť bližšie k naplneniu vízie. Veríme, že spoločnými silami to zvládneme.

     Autor príspevku: Mgr. Lenka Miklušová

     Viac informácii vo videu nižšie.

    • [02.09.2021] Slávnostné otvorenie nového školského roka

    • Druhý september je výnimočným dňom pre všetkých žiakov, rodičov a pedagógov. Tak ako to už býva zvykom, po lete plnom zážitkov, Špeciálna základná škola sv. Anny opäť víta svojich žiakov svätou liturgiou v chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Tento slávnostný deň uviedol pán riaditeľ Mgr. Ján Rusiňák, MBA. Svojim príhovorom posmelil všetkých prítomných do ďalšieho školského roka 2021/2022, zároveň privítal nových žiakov. Tešíme sa na nové zážitky, vedomosti  a spoločné akcie. Prajeme všetkým žiakom nie len úspešný začiatok, ale aj radosť a úsmev počas všetkých všedných dní. Na záver povzbudivé slová od Johna Woodena: Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.“

     Autor príspevku: Bc. Alica Priščáková, Mgr. Veronika Fidermáková
     Autor fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková

    • [25.08.2021] Slávnostné odovzdanie finančného daru

    • Pred začatím školského roka sa konala významná udalosť pre Špeciálnu základnú školu sv. Anny. Vďaka finančnej podpore predsedu Prešovského samosprávneho kraja p. Majerského sme opäť bližšie k naplneniu vízie o výstavbe školy. Tento finančný dar umožnil zakúpenie poslednej dôležitej časti pozemku. Vďaka tomuto osobnému  stretnutiu na pôde školy, sme sa dozvedeli o možnostiach využitia výziev, ktoré ponúka nie len mesto, ale aj región.  Touto cestou chceme ešte raz vyjadriť jedno veľké „ĎAKUJEME“!    

     Autor príspevku: Mgr. Lenka Miklušová
     Autor fotografií:   Mgr. Lucia Halčišáková

    • [30.06.2020] Slávnostné ukončenie školského roka

    • Na konci školského roka 2020/2021 smerovali naše kroky do chrámu Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Žiaci sa spolu s rodičmi zúčastnili ďakovnej svätej liturgie, ktorú slúžil správca farnosti o. Ondrej Pacák spolu s o. Jozefom Popikom. Po skončení sv. liturgie sa riaditeľ školy všetkým prihovoril a poďakoval za úsilie počas náročného školského roka. Aj keď nás veľa krát skúšala pandémia, nikdy sme sa jej nepoddali a zvládli každú prekážku. Triedny učitelia s pedagogickými asistentmi rozdali každému žiakovi vysvedčenia a pochvaly za plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov a za reprezentáciu školy v rôznych súťažiach. Učitelia a asistenti boli taktiež obdarovaní od žiakov kvetmi a sladkou pozornosťou za ich prácu, snahu a aktivitu počas celého školského roka. Všetkým prajeme plnohodnotné prázdniny plné oddychu a ochranu Panny Márie. Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2021/2022.

     Autor príspevku: Mgr. Miroslava Demčáková
     Autor fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková

    • [25.06.2021] „Atletický festival pre deti s Downovým syndrómom“

    • Tretí ročník pod názvom „Atletický festival pre deti s Downovým syndrómom“ sa po ročnej pandemickej pauze konal 25. júna 2021 na vonkajšom Atletickom areáli Základnej školy Šmeralovej v Prešove.  Atletický festival zorganizovala Spojená škola internátna a občianske združenie Zanebudka pod záštitou Nadácie PO CAR. Športového podujatia sa zúčastnilo asi 40 detí s Downovým syndrómom od 3 rokov a to nielen z Prešovského kraja. Diváci boli svedkami úžasných športových výkonov v behu na 25, 50 a 100 metrov, skoku z miesta do diaľky a v hode loptičkou do diaľky. Všetky disciplíny sa vyhodnocovali priebežne a výhercovia boli odmenení diplomom a medailou. Do súťaže sa zapojili aj traja žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny, z ktorých jedna žiačka získala 1. miesto v behu na 50m a 2. miesto v hode kriketovou loptičkou. Atmosféra  bola neopísateľná. Všade boli usmiate tváre a radosť mali nielen súťažiaci, ale aj ich rodičia a vyučujúci. 

     Autor príspevku: Mgr. Vlasta Zamišková
     Autor fotografií: Mgr. Žofia Zdravecká

    • [03.06.2021] Medzinárodný deň detí 2021

    • Medzinárodný deň detí je výnimočný deň, na ktorý sa tešia všetky deti, malí i veľkí. V rámci národného týždňa charity sa žiaci Špeciálnej základnej školy svätej Anny spojili s klientmi zariadenia sociálnych služieb Domu svätej Anny a oslávili tento deň. Zúčastnených čakali rôzne športové súťaže a vedomostné úlohy. Za odmenu nechýbal nafukovací hrad na skákanie. Program spestril špeciálny hosť, ktorým bola colná správa. Žiakom a klientom predviedli rôzne ukážky zaistenia páchateľa, prácu so psovodom, ako i policajne techniky. Všetci si mali možnosť vyskúšať zbrane, policajné oblečenie, či sedenie v  policajnom aute. Každý si v tento deň našiel to, čo sa mu najviac páčilo a za zvládnutie športových súťaží získal odmenu v podobe balíčka. Bol to nezabudnuteľný deň a už teraz sa naň všetci tešia na ďalší rok.

     Autor príspevku: Mgr. Miroslava Demčáková
     Autor fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková

    • [26.05.2021] Podpísanie Memoranda o spolupráci

    • Streda 26. mája bola pre nás výnimočná. Strávili sme ju v priestoroch Ľubovnianskeho skanzenu pri príležitosti podpisovania Memoranda o spolupráci Ľubovnianskeho múzea a našej školy. Práve toto múzeum pre nás opakovane otvára svoje brány pre rôzne aktivity. Nebolo tomu inak ani v tento deň. Okrem podpísania tejto pre nás významnej listiny sme čas strávili na gazdovskom dvore. To bolo ale radosti. So zvieratkami sme sa najprv zoznámili, následne sme ich kŕmili a pán správca nám o nich povedal množstvo zaujímavostí. Niektorí odvážnejší nových kamarátov aj pohladkali. Všetko, čo sme na dvore zažili, sme si zopakovali s pani učiteľkou v drevenici, ktorá nám slúžila  tento deň ako trieda. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

     Autori príspevku: Mgr. Anežka Michnová
     Autor fotografií:  Mgr. Anežka Michnová

    • [12.05.2021] Pohybom k zdraviu

    • Šport prispieva k udržaniu a zlepšeniu vlastného zdravia. Žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny na chvíľu vymenili vyučovanie v školských laviciach za športové aktivity na čerstvom vzduchu. Pedagogický zamestnanci využili krásne slnečné počasie a pripravili prekážkovú dráhu, ktorú žiaci zdolávali, či už samostatne alebo s  čiastočnou pomocou. Cieľom bolo ukázať, ako sa dá efektívne využiť voľný čas a vyzdvihnúť pozitívny vplyv pohybu na zdravý životný štýl. Tento športový deň priniesol kopec zábavy a smiechu. Príjemnú atmosféru dotvárali veselé tóny hudby. Program bol zakončený spoločným tancom a nechýbala ani sladká odmena.

     Autori príspevku: Mgr. Lenka Miklušová
     Autor fotografií:  Mgr. Lucia Halčišáková

      

    • [22.04.2021] Deň Zeme

    • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla. Vznikol ako reakcia na rozsiahle, ako aj menej rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si závislosti človeka na cenných daroch, ktoré nám Zem ponúka. Deň Zeme si nestačí len pripomínať, ale je potrebné začať aj konať. Svojou troškou sme chceli prispieť aj my a preto sme sa rozhodli vyčistiť aspoň kúsok  nášho mesta.

     Autor príspevku: Mgr. Lukáš Maček
     Autor fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková, Mgr. Lenka Miklušová

    • [26.03.2021] Týždeň proti rasovej diskriminácii

    • Týždeň od 22. marca do 28. marca 2021 bol Svetovým týždňom proti rasovej diskriminácii. Aj my s našimi žiakmi sme si túto tému priblížili zaujímavými aktivitami. Ukázali sme si, že ľudia majú rôznu farbu pleti a to, že ak je niekto iný, neznamená, že je horší alebo lepší. Spoločne sme dospeli k názoru, že „farebný“ svet je krajší. S touto myšlienkou sme vytvorili plagát a umiestnili sme ho na vstupné dvere našej školy a Domu sv. Anny. Veríme, že aj takýmto milým a jednoduchým spôsobom sme zvýšili povedomie o veľmi citlivej a stále aktuálnej téme rasovej diskriminácie. Aj trošička je viac ako nič.

     Autor príspevku: Mgr. Žofia Zdravecká
     Autor fotografií: Mgr. Silvia Dziaková

    • [22.03.2021] Svetový deň vody

    • „Kvapká, kvapká, len sa leje, kvapôčka sa na nás smeje...“ táto básnička nám otvorila projektové vyučovanie, v rámci svojich tried. V tento deň sme realizovali rôzne aktivity s vodou. So žiakmi sme sa najprv rozprávali o vode a jej využití, pracovali sme s interaktívnou tabuľou, skúšali teplotu vody, prstovými farbami si vyfarbili kvapky, vyrobili masky z kvapiek vody a mnoho ďalších aktivít, z ktorých mali všetci radosť. Žiaci sa v tento deň dozvedeli mnoho nových informácii o vode, zážitkovou formou.

     Autor príspevku: Mgr. Silvia Dziaková
     Autor fotografií: Mgr. Lucia Halčišáková

    • [19.03.2021] Svetový deň Downovho syndrómu

    • Každý deň je pre nás niečím výnimočný. A čo bolo výnimočné teraz? Svetový deň Downovho syndrómu. Napriek tomu, že tento deň bol v nedeľu, už v piatok sme si ho spoločne so žiakmi, rodičmi a priateľmi školy pripomenuli. Pripravili sme plagát, ktorý zdobil naše vchodové dvere do školy.  Pri príchode žiakov do školy sme prichádzajúcich rodičov obdarili vyrobenými farebnými ponožkami, ktoré sme pripravili spolu so žiakmi. Taktiež sme sa zapojili do výzvy, prostredníctvom našej facebookovej stránky Fun page, kde sme sa odfotili s rozdielnymi ponožkami a takto oslávili deň Downovho  syndrómu. Tieto dni sa niesli v duchu hesla: „Byť odlišný je normále.“

     Autor príspevku: Mgr. Silvia Dziaková
     Autor fotografií: Mgr. Silvia Dziaková, Mgr. Lucia Halčišáková

    • [11.03.2021] Návšteva mestskej knižnice

    • Marec sa spája nie len s príchodom jarného obdobia, ale zároveň je mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti sme využili slnečné počasie a po dlhšej prestávke navštívili mestskú knižnicu. Pani knihovníčka nás milo privítala a uviedla do detského oddelenia, kde si žiaci s nadšením listovali v knihách. Neboli to však len rozprávkové knihy, ale aj detské náučné encyklopédie. Každý si mohol vypožičať jednu, ktorá ho najviac zaujala. Všetci sme odchádzali spokojní a obohatení o nové zážitky i vedomosti. V priebehu nasledujúcich dní si vybrané knihy budeme spoločne čítať. Rozvíjame tak pozitívny vzťah ku knihám, ktoré nám umožňujú preniesť sa do sveta fantázie a zdroja nekonečných vedomostí. Ktovie, aké knihy objavíme nabudúce.

     Autor príspevku: Mgr. Lenka Miklušová
     Autor fotografií: Mgr. Lenka Miklušová, Mgr. Žofia Zdravecká

    • [16.02.2021] Šantenie v snehu

    • Zima nám tohto roku uštedrila peknú nádielku snehu. Preto sme to využili a so žiakmi sme strávili pekný zimný deň. Vyzbrojený vhodným oblečením, sánkami, bobami a klzákmi sme sa vybrali k najbližšiemu kopcu. Najprv sme sa sánkovali, neskôr guľovali a šantili v snehu. Počasie nám prialo, podmienky boli ideálne. Doobeda nás príjemne hriali slnečné lúče a poobede začalo snežiť, čo dotváralo atmosféru čarovnej zimnej krajiny. Všetci sme si užili kopec zábavy, smiechu a zdravého pohybu na čerstvom vzduchu.  

     Autori príspevku: Mgr. Silvia Dziaková
     Autor fotografií:   Mgr. Dária Kosturková

    • [17.02.2021] 2 %

    • "Malá škola s veľkými plánmi a odhodlaním podávať pomocnú ruku najzraniteľnejším"

     Naša škola je ako loď, na ktorej pomáhame žiakom plaviť sa rozbúreným morom života. Ak im aj VY chcete túto plavbu spríjemniť, venujte svoje 2% práve našej škole. Ďakujeme

    • [12.02.2021] Karneval

    • Neodmysliteľnou súčasťou obdobia fašiangov je karneval, ktorý si ani Špeciálna základná škola sv. Anny nenechala ujsť. Farebnými dekoráciami vyzdobené priestory sa premenili na tanečný parket plný rozprávkových postáv, zvieratiek a originálnych bytostí v maskách. Každá maska bola zaujímavá a jedinečná. Program plný zábavy a hier sa začal prehliadkou a predstavením sa každej masky, ktorá bola odmenená diplomom. K veselej karnevalovej nálade prispela aj diskotéka, na ktorej mohli nielen žiaci, ale aj pedagogický zbor predvádzať svoje tanečné nadanie. Nechýbalo ani sladké pohostenie a občerstvenie.
     Prežili sme nádherný deň plný smiechu a radosti, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

      

     Autor príspevku: Mgr. Dária Kosturková

     Autor fotografií: Mgr. Ján Rusiňák, Mgr. Lucia Halčišáková

    • [21.01.2021] Využitie IKT pri dištančnom a prezenčnom vzdelávaní v špeciálnych školách

    • Dňa 21.01.2021 sa v spolupráci so Špeciálnou základnou školou sv. Anny uskutočnil bezplatný webinár od Pinf Hry o.z., na tému využitia IKT pri dištančnom a prezenčnom vzdelávaní v špeciálnych školách. V úvode autor didaktickej pomôcky PINF HRY - Ondrej Vrábel, v krátkosti predstavil aplikáciu a priblížil myšlienku jej vzniku. Následne prevzal slovo špeciálny pedagóg Mgr. Lukáš Maček, ktorý sa podelil o svoje skúsenosti s touto didaktickou pomôckou. Názorne predviedol jej širokospektrálne využitie v edukačnom procese na špeciálnych školách. Didaktická hra má využitie najmä u žiakov s mentálnym postihnutím, B a C variant a u žiakov s autizmom, alebo ďalšími pervarzívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Vyzdvihol medzipredmetové vzťahy v rámci jednej hry ako i možnosti nácviku sociálnych zručností. Ukázal, ako sa žiaci vedia dopracovať od ovládania aplikácie na interaktívnej tabuli k samostatnej práci na tablete.

     Na záver bol vytvorený priestor pre otázky, ku ktorým sa obaja prednášajúci vyjadrili.

     Záznam z webináru nájdete  na odkaze https://www.pinfhry.org/webinar/, alebo na funpage školy.


     Autor príspevku: Mgr. Lenka Miklušová

      

    • [15.01.2021] "Opýtaj sa hviezdy"

    • Milí žiaci, milí rodičia,

     v záujme šírenia osvety o rizikách a nebezpečenstvách drog, sprostredkuvávame informácie našim žiakom a podporujeme aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok. Radi by sme preto dali do povedomia aj zaujímavé rozhovory so známymi slovenskými osobnosťami, ktoré vyjadrili svoj postoj a skúsenosti s touto problematikou v relácii "Opýtaj sa hviezdy".  Spomínané videa si môžete pozrieť na nižšie uvedených linkoch. 

    • [08.01.2021] OZNAM o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v škole

    • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu zo dňa 5. januára 2021 pod číslom 2021/9418:1-A1810, Vám oznamujeme mimoriadne prerušenie školského vyučovania v Špeciálnej základnej škole sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa v čase

     od 11.01.2021 (pondelok)

     do prijatia ďalšieho rozhodnutia MŠVVaŠ SR. Od daného termínu sa budú všetci žiaci školy vzdelávať dištančne. O obnovení prezenčnej výučby Vás budeme vopred informovať. 

     Mgr. Ján Rusiňák, MBA
     riaditeľ školy