• Zoznam predmetov

  • Anglický jazyk ANJ
  • BiológiaBIO
  • DejepisDEJ
  • Fyzika FYZ
  • GeografiaGEG
  • Hudobná výchovaHUV
  • Informatika INF
  • Matematika MAT
  • Náboženská výchovaNBV
  • Občianska náukaOBN
  • Pracovné vyučovaniePVC
  • PrírodovedaPDA
  • Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanieRGP
  • Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností RVA1
  • Rozvíjanie sociálnych zručnostíRSO
  • Slovenský jazyk a literatúraSJL
  • SprávanieSpr
  • Telesná výchova TEV
  • Vecné učenieVUC
  • VlastivedaVLA
  • Výtvarná výchovaVYV