• 16.02.2024
    • 2023

     2023


     „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29, 11)


     VS_2023

   • 28.03.2023
    • 2022

     2022


     „Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami.“ (Ž 67, 2)


     VS_2022

   • 12.04.2022
    • 2021

     2021


     „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom“ (Kaz 3, 1)


     VS_2021

   • 19.02.2021
    • 2020

     2020


     „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (Ž 127, 1a)


     VS_2020

   • 09.07.2020
    • 2019

     2019


     Veď „kto v neho verí, dosiahne odpustenie hriechov a nezahynie, ale bude mať večný život“ (porov. Jn 3, 16 a Sk 10, 43)


     VS_2019

   • 11.07.2019
    • 2018

     2018

     „ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia“ (Ž 127,1).


     VS_2018

   • 12.07.2018
    • 2017

     2017


     Nechajme sa teda povzbudiť slovami Svätého Písma do ďalšieho obdobia nasledujúceho roku, aby sme boli pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, pretože naša námaha nie je daromná v Pánovi (porov.: 1 Kor 15, 58).


     VS_2017

   • 14.07.2017
    • 2016

     2016


     „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“ (Ž 133,1)


     VS_2016