• 07.08.2017
    • Pedagogický asistent

     Pedagogický asistent

     Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Výberové konanie – pedagogický asistent je potrebné poslať poštou do 23.08.2017.

     2017-08-07-SZS-sv_Anny-VK-Pedagogicky_asistent.pdf

   • 21.12.2016
    • Pedagogický asistent

     Pedagogický asistent

     Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením Výberové konanie – pedagogický asistent je potrebné poslať poštou do 05.01.2017.

     2016-12-21-SZS-sv_Anny-VK-Pedagogicky_asistent.pdf

   • 06.12.2016
    • Riaditeľ

     Riaditeľ

     Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE + názov školy treba poslať doporučenou poštou do 31. 12. 2016 na adresu: Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 081 35 Prešov. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Miesto a termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

     2016-12-06-SZS-sv_Anny-VK-Riaditeľ.pdf

  • zatiaľ žiadne údaje